FINCO

DORADZTWO STRATEGICZNE

Usługi doradztwa finansowego typu corporate finance świadczone przez FinCo Capital S.A. mają na celu identyfikację i zarekomendowanie możliwości wykorzystania instrumentów rynku finansowego do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. FinCo Capital doradza klientom w przygotowaniu długoterminowych strategii rozwoju.

Świadczone przez nas usługi doradztwa strategicznego obejmują analizę modelu biznesu, strategii rozwoju i perspektyw rozwoju działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, rekomendowanie celów strategicznych dla właścicieli, a także dopasowanie i rekomendowanie sposobów ich realizacji oraz ocenę wpływu ich realizacji na wartość spółki.

© FinCo Capital 2011