FINCO

EQUITY CAPITAL MARKETS

W szczególnych przypadkach nabywcy akcji spółki publicznej zobowiązani są do ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Oferujemy doradztwo finansowe w zakresie opracowania szczegółów transakcji, w tym w kwestii ustalenia ceny minimalnej i ceny zaproponowanej w wezwaniu.

Oferujemy usługi doradztwa finansowego w transakcjach, których przedmiotem są papiery wartościowe notowane na giełdzie. W zakresie transakcji pakietowych opracowujemy niezbędne analizy i wspieramy inwestorów w negocjacjach parametrów transakcji (w szczególności wielkości, kursu i terminu rozliczenia).

Oferujemy usługi doradztwa finansowego w zróżnicowanych transakcjach, których przedmiotem są papiery wartościowe notowane na giełdzie. Obok wsparcia inwestorów w poszukiwaniu stron transakcji pakietowych i wezwań, świadczymy również usługi dla Zarządów i właścicieli akcji spółek w zakresie doradztwa corporate finance przy emisji akcji z prawem poboru, zniesieniem uprzywilejowania akcji, zamianą akcji imiennych na zwykłe itp.

© FinCo Capital 2011