FINCO

Bussiness services

FinCo Capital S.A. specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w zakresie aplikowania i pozyskiwania szeroko rozumianych środków pochodzących ze środków europejskich.

Naszą generalną zasadą jest efektywne wykorzystanie środków pochodzących z programów i funduszy europejskich oraz innych źródeł finansowania przez podmioty współpracujące z nami.

Nasze usługi charakteryzują się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji projektowej tj. wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko oraz inne wymagane załączniki przez instytucję wdrożeniową.

Grupa docelowa naszych usług:

Zespół pracowników i współpracowników FinCo Capital to doświadczeni eksperci branżowi z wieloletnim stażem m.in. w administracji państwowej, firmach szkoleniowo-doradczych oraz w instytucjach finansowych.

Doświadczenie zdobyte w wyżej wymienionych instytucjach pozwoliło przygotować i wdrożyć unikalne podejście do przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Zakres pozyskiwania środków finansowych:

MODEL PROCESU WSPÓŁPRACY z KLIENTEM

Audyt prekwalifikacyjny projektu, celem identyfikacji możliwości wsparcia z funduszy europejskich – dobór programu do konkretnego pomysłu klienta na projekt.

  1. Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej – wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
  2. Pomoc na etapie rozliczania dotacji – przygotowanie sprawozdań z realizacji projektów i wniosków o płatność.
  3. Zarządzanie projektem – przekazanie informacji zarządczej osobom podejmującym kluczowe decyzje.
  4. Audyt projektu – weryfikacja prawidłowości zachodzących procesów oraz ryzyk w projekcie z przekazaniem rekomendacji w zakresie poprawy stanu obecnego.

Finansowo-rzeczowe rozliczenie uzyskanej dotacji
Projekty inwestycyjne
Projekty informatyczne
Projekty szkoleniowe
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Zarządzanie projektami – audyt projektu

© FinCo Capital 2011