FINCO

 





REALIZOWANE PROJEKTY UE

Spółka FinCo Capital S.A. ma przyjemność poinformować, iż zrealizowała projekt "Plan Rozwoju Eksportu usług bankowości inwestycyjnej świadczonych przez FinCo Capital S.A." w ramach działania 6.1 "Paszport do Eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© FinCo Capital 2011