FINCO

FINCO CAPITAL w ICFG

Dzięki przynależności do międzynarodowego stowarzyszenia banków inwestycyjnych ICFG, FinCo Capital może pozyskiwać inwestorów i realizować transakcje na całym świecie, a także doradzać międzynarodowym inwestorom realizującym inwestycje i przejęcia w Polsce, oferując najwyższy dostępny poziom kwalifikacji i pracę w standardach międzynarodowych banków inwestycyjnych.

Prezes Zarządu FinCo Capital – Jarosław Kopyt, pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów ICFG i jest jedynym przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej w Zarządzie ICFG.

© FinCo Capital 2011