FINCO

M&A

FinCo Capital S.A. doradza w przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji sprzedaży oraz nabycia spółek lub ich wydzielonej części.

Poprzez członkowstwo w International Corporate Finance Group, organizacji zrzeszającej firmy doradcze i banki inwestycyjne na całym świecie, specjalizujące się w doradztwie w transgranicznych transakcjach fuzji i przejęć, jesteśmy w stanie dotrzeć do rynków na całym świecie, aby znaleźć dla polskich podmiotów potencjalnego inwestora.

Spółki w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w stosunku do spółek krajowych, jak i zagranicznych, realizują strategię wzrostu m.in. poprzez akwizycje podmiotów lub części aktywów. FinCo Capital specjalizuje się również w doradztwie w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu transakcji po stronie buy-side. Dzięki kontaktom w ramach sieci partnerów zrzeszonych w ICFG jesteśmy w stanie znaleźć dla polskich podmiotów potencjalne cele inwestycyjne na całym świecie.

Obecnie poszukujemy inwestorów dla spółek z branży:

- procesowania płatności elektronicznych

- usług developerskich w budownictwie mieszkaniowym

- produkcji armatury i wyposażenia łazienek

- produkcji opakowań

- obrotu wierzytelnosciami publicznymi

- poszukiwania i wydobycia surowców

 - e-commerce

© FinCo Capital 2011