FINCO

GENEZA

FinCo Capital S.A. zostało założone w czerwcu 2008 roku w Warszawie przez FinCo Group S.A. jako FinCo TFI S.A. Zmiana nazwy na FinCo Capital S.A. nastąpiła w 2009 roku wraz ze zmianą profilu działalności spółki na doradztwo w zakresie bankowości inwestycyjnej, corporate finance i doradztwa strategicznego i była związana z wydzieleniem ze struktury grupy przez jej Partnera Zarządzającego a wcześniej założyciela FinCo Group.

Jednocześnie FinCo Capital przejęło członkostwo w International Corporate Finance Group, stając się jedynym polskim członkiem ICFG.

FinCo Capital posiada wszystkie prawa do korzystania z dorobku i know-how zbudowanego od 2000 roku przez FinCo Group.

© FinCo Capital 2011