Jak działamy?

JAK DZIAŁAMY?

Zobacz w jaki sposób wygląda cały proces i dlaczego charakteryzuje nas skuteczność!

Każdy proces jest indywidualnie ustalany w przypadku realizowanego projektu. Procesy różnią się od siebie, dlatego też przedstawiony schemat jest ogólny, lecz zazwyczaj zbliżony do formy realizacji.

Miarą naszego sukcesu jest WYNIK!

01

Kontakt

Nawiąż z nami kontakt i przedstaw swoje oczekiwania. Opowiedz nam o swoim pomyśle na biznes i jakich środków potrzebujesz. Przedstaw wszystkie dokumenty (lista niezbędnych dokumentów do analizy, zostanie ustalona podczas rozmowy telefonicznej, a także późniejszego spotkania).
02

Analiza

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy, spotkania przeprowadzimy analizę otrzymanych dokumentów, a także przedstawionego biznes planu, pomysłu, start-up etc. Ocenimy szansę na uzyskanie oczekiwanego finansowania i przedstawimy kilka rozwiązań i ścieżek postępowania.
03

Propozycja

Po analizie Klient otrzymuje konkretne rozwiązania z czasem ich realizacji, a także kosztami wynikającymi z pozyskania finansowania zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Po akceptacji przystępujemy do finalnego etapu, czyli realizacji.
04

Realizacja

Realizacja jest szeregiem spotkań i przygotowania dokumentacji umowy pomiędzy podmiotem finansującym projekt, a Klientem. Umowa ma zapewnić obie strony, że kontrakt będzie realizowany zgodnie z założeniami.
05

Finalizacja

Spotkanie (zazwyczaj notarialne) mające na celu doprowadzenie do popisania umowy w obecności notariusza, przez wszystkie strony przystępującej do realizacji projektu na podstawie wcześniej przygotowanych przez Prawników umów. Umowa reguluje wszelkie kwestie kosztów, wynagrodzeń, których wysokość jest ustalana na każdym etapie postępowania pomiędzy stronami.
06

Finał

Finał zawsze jest ten sam. Kolejny zadowolony KLIENT i kolejny zrealizowany projekt przez FinCo Capital S.A.

FinCo Capital S.A.
Budynek LUMEN 9 piętro, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
NIP: 525-24-28-993, REGON: 141461192

© 2019 All rights reserved FINCO CAPITAL S.A.

TOP